Författare: Jesper Kedjevåg

Digital närvaroregistrering, LOK-stöd

Vårens föreningsliv har sett annorlunda ut än tidigare till följd av den rådande pandemin. Oavsett vilka åtgärder som behövt vidtas är det viktigt att, i den mån föreningen kan, även fortsatt registrera ansökan om LOK-stöd....

Läs mer

Jenny Öster Hall tilldelad Lions Bragdlejon

Varje år delar Lions tillsammans med Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté ut Lions Bragdlejon. Och det står klart att stipendiet går till jujutsustjärnan Jenny Öster Hall.   Utmärkelsen går till en...

Läs mer

Para-kommittén vill bli mer synliga

SB&K:s para-kommitté leds av ordföranden Mike Wall och han menar att kommittén har haft en liten nystart sedan 2018. – Vi tog fram en plan med kortsiktiga och långsiktiga mål, där vi känner att vi är igång och att vi vill...

Läs mer

Möjligt att söka hyreslättnad för coronakrisen

Det går fortfarande att som idrottsförening ansöka om ekonomiska stöd för coronakrisen. Ett stöd är tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Se vilken SNI-kod föreningen har via allabolag.se, och jämför...

Läs mer

Dopingkontroller under tävlingar

När det snart öppnas för tävlingar igen, som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kommer också dopingtester att göras. Arrangörer bör ta med eventuell dopingkontroll i beräkningarna.   Också anti-dopinggruppen har...

Läs mer

Sammanfattning av SB&K:s årsmöte

I dag hölls SB&K:s årsmöte, mötet arrangerades digitalt och fortlöpte väl med 77 antal deltagande föreningar. Nedan följer en kort sammanfattning.   Under mötet beslutades i stora drag att stämman gav förbundsstyrelsen...

Läs mer

Uppdaterade riktlinjer för träning

Vi har fått en hel del frågor om de nya riktlinjerna som gäller för träning och tävling från och med den 14 juni.   Vi har därför uppdaterat riktlinjerna för träning med förtydligande. Här är de uppdaterade riktlinjerna för...

Läs mer

SB&K:s jämställdhetsenkät ute

Som en del av kartläggningen i jämställdhetsprojektet 50/50 skickade SB&K ut en enkät till föreningsledarna under gårdagen. Under första dygnet har SB&K mottagit 250 svar.   Vi vill uppmana alla medlemmar att svara...

Läs mer

Inga besked än så länge kring ”kontaktsporter”

Vi får en del frågor om när besked kan tänkas komma kring ”kontaktsporter” och tävling för vuxna. Vi förstår att det är angeläget för våra föreningar att få besked. Än så länge har vi inte hört något nytt om detta, men vi...

Läs mer

Valberedningens förslag

Förslag styrelse 2020: Kvarstående från föregående år: Ledamot: Cicci Nyström Ledamot: Johan Pettersson Val: Ordförande: Isabelle Sarfati (Omval) Ledamot (Kassör) : Nico Christofiridis (Omval) Ledamot: Mikael Sehlstedt (Omval)...

Läs mer

RF: Besked om tävlingar för vuxna kommer under veckan

I onsdags hade Riksidrottsförbundet tillsammans med Folkhälsomyndigheten ett möte, där det diskuterades möjliga lösningar för att kunna komma igång med matcher, tävlingar och cuper på seniornivå. Under veckan kommer nytt möte...

Läs mer

Publikplats på årsmöten

På måndag genomförs det första digitala årsmötet inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets organisation någonsin. För den som vill ta del av det eller något annat av årsmötena finns möjligheten att anmäla sig till en plats i...

Läs mer

Inkluderande Idrott – en utbildningswebb

Svensk idrott är på en förändringsresa och webbplatsen är ett stöd och en inspiration i att få det arbetet att gå framåt. – Jag hade glädjen att vara en del av projektet Inkluderande Idrott i ett tidigt stadium. Men jag var inte...

Läs mer

Digital närvaroregistrering LOK-stöd

Från den 1 juli är det obligatoriskt att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter digitalt. För att kunna söka LOK-stöd måste föreningen närvaroregistrera aktiviteterna så att både aktiviteter och deltagare finns i...

Läs mer

Fortsätt följ myndigheternas restriktioner

Coronakrisen påverkar idrotten stort. Också budo och kampsporten, så klart. Elin Bladh är vice ordförande i SB&K och ger sin syn på den rådande tillvaron just nu. – Vi är en del av samhället och vi behöver alla ta vårt...

Läs mer

Kalender

Inga evenemang hittades

Ladda hem vår folder