Årsmötet 2024 kommer att återupptags lördag den 15 juni 2024 10:00.

Handlingar till årsmötet kommer publiceras löpande fram till årsmötet.

Nomineringar till styrelsen kan skickas till valberedningen på valberedning@jujutsu.se

Årsmöteshandlingar

https://jujutsufederationen.se/media/SvJJF-Kallelse-till-arsmote-2024-del2.pdf

Preliminär röstlängd 2024

Bokslut 2023-12-31

Budget 2024-2025

Verksamhetsplan 2024-2025

Proposition 1-4

Verksamhetsberättelse 2023

Revisionsberättelse (18/4)

Valberedningens förslag på styrelse (19/4)

Revisionsberättelse SBKF med UF (19/4)

Kompletterande dokumentation

Ekonomi redovisning (preliminära dokument):

Huvudbok – v2 (verifikat lista excel)
Chefsrapport – v2 (pdf)
Resultatrapport per resultatenhet – v2 (pdf)

I de första redovisade resultatet fanns fel där två kostnader felaktigt bokförts som negativa intäkter som är korrigerade i ovanstående filer (v2). De första redovisade filerna för ekonomin återfinner nedanför för er jämförelse. Observera att dessa ändringar inte påverkar resultatet. 

Huvudbok – orginal (verifikat lista excel)
Chefsrapport – orginal (pdf)
Resultatrapport per resultatenhet (pdf)

 

Tidigare årsmötet

2023

Årsmötet 2023 kommer att bli ett fysiskt årsmöte och äga rum lördag 25 mars 2023. kl 10.00 på World Trade Center i Stockholm, i anslutning till SB&Ks ordinarie årsmöte.

  • World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm
  • Federationen kommer att hålla sitt årsmöte i lokal ”Stockholm
  • Fullmaktsgranskning sker mellan 09:30 och 09:55.

Fullmakt årsmötet 2023

Fullmakt Förbundsstämma 2023

Kompletterande dokumentation

2023-03-23 – SvJJF Revisionsberättelse 2022

2023-03-24 – SvJJF Bokslut Sammanställning 2022 – rättelse 2023-03-23.pdf
Ovan dokument ersätter
—- 2023-03-22 – SvJJF Bokslut Sammanställning Resultatenheter 2022
—- 2023-03-23 – vi har upptäckt fel i SvJJF Bokslut Sammanställning Resultatenheter 2022, och är i kontakt med SB&K för att korrigera detta. Totalsummorna för intäkter och kostnader är dubblerade.

2023-03-22 – SvJJF Analys Ekonomi 2015-2022

Årsmötesdokument

Kallelse och dagordning

Preliminär röstlängd 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Bokslut – Resultat och Balansräkning 2022

SvJJF Revisionsberättelse 2022 (upplagd 2023-03-23)

Förslag till verksamhetsplan 2023

Förslag till budget 2023

Proposition – Stadgeändring – uppdatering och anpassning till SB&K
Stadgar 2023 – förslag
SB&K Stadgar 2022-2023 – som propositionen utgår från

Valberedningens förslag till ny styrelse 2023

Förslag till valberedning för 2023

2022

Årsmötet kommer att genomföras digitalt 13 mars kl. 10 – 12. Mer information om det digitala årsmötet samt anmälan hos SB&K.

Kallelse och dagordning

Registrering av ombud för fullmaktsgranskning till Jujutsufederationens årsstämma 2022 – senast 2022-03-06

Preliminär röstlängd 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Resultat 2021

Revisionsberättelse 2021

Förslag till verksamhetsplan 2022

Förslag till budget 2022

Proposition – Stadgeändring – anpassning till SB&K

Valberedningens förslag 2022

Registrering av publikplats – ej ombud – till Jujutsufederationens årsstämma 2022 – senast 2022-03-10

2021

Årsmötet kommer genomföras digitalt 20 mars kl. 10 – 14.

Kallelse och dagordning

Kallelse fullmakt registrering av ombud

Prel. Röstlängd 2021 – Jujutsufederationen

Verksamhetsberättelse 2020

Resultat 2020-12-31

Bokslut 2020

Revisionsberättelse SB&K 2020

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Valberedningens förslag

Styrelsens yttrande över motioner

Motion 1 Ett förbund även för föreningar utan tävlingsverksamhet

Motion 2 En oberoende utredning av VM 2018 i Malmö

 

2020

Reviderad Verksamhetsplan 2020

Reviderad Budget 2020

Kallelse och dagordning

Fullmakt

Prel. Röstlängd 2020 – Jujutsu

Verksamhetsberättelse 2019

Resultat2019-12-31 ny version

Bokslut 2019

Verksamhetsplan 2020

Budget 2020

Valberedningens förslag

Proposition Ändring av stadgar

Motion 1 – Val av ordförande

Motion 2 – Antal ledamöter och suppleanter

Motion 3 – Eget underförbund till RF

Motion 4 – SM

Motion 5 – Hanteringen av jujutsuns tävlingsverksamhet

Motion 6 – Hur federationens arbete bedrivs

Motion 7 – Krav på personer med uppdrag

Motion 8 – Tillkomsten av 4.2 regelverket

Styrelsens yttrande över motioner

2019

Protokoll årsmöte 2019-03-23

Kallelse och dagordning

Fullmakt

Prel. Röstlängd Jujutsu

Verksamhetsberättelse 2018

Resultat 2018-12-31

Årsbokslut

Verksamhetsplan 2019

Budget 2019

Valberedningens förslag

2018

Fullmakt 2018

Kallelse och dagordning 2018

Röstlängd Jujutsu

Verksamhetsberättelse 2017

Resultat 2017-12-31

Bokslut-2017-Jujutsu

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018

Valberedningens förslag

2017

Fullmakt

Kallelse & Dagordning

Röstlängd

Verksamhetsberättelse för 2016

Revisorns berättelse

Verksamhetsplan 2017

Resultat

Budget 2017

Bokslut 2016

Valberedningens förslag

2016

Fullmakt

Kallelse

Röstlängd

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2015

Proposition 1 ”Förändring av stadgarna angående val av ordförande”

Proposition 2 ”Förändring av stadgarna angående val av kassör och övriga ledamöter”

Proposition 3 ”Redaktionell ändring av stadgarna” samt ”anpassning efter besluten i proposition 1 alt 2”

Motion 1 ”Införande av två sektioner inom Federationen, samt anpassning av stadgan”

Styrelsens yttrande: Motion 1

Revisorns berättelse

Verksamhetsplan 2016

Resultaträkning

Budget 2016

Valberedningens ordförande anför på eget initiativ

Valberedningens förslag