Här hittar du handlingarna inför Svenska Jujutsufederationens årsmöte.
(Uppdateras löpande)

Precis som på SB&K:s förbundsstämma tillhandahålls årsmöteshandlingar  endast digitalt. Den som önskar årsmöteshandlingar i pappersform ombesörjer detta på egen hand. Ett antal fullmakter kommer finnas upptryckta.

 

Kallelse

Lördag 30 maj, kl 14.00-18.00

Kallelse 

Glöm inte att registrera er, länken finns i kallelsen ovan. 

 

2020

Kallelse och dagordning

Fullmakt

Prel. Röstlängd 2020 – Jujutsu

Verksamhetsberättelse 2019

Resultat2019-12-31 ny version

Bokslut 2019

Verksamhetsplan 2020

Budget 2020

Valberedningens förslag

Proposition Ändring av stadgar

Motion 1 – Val av ordförande

Motion 2 – Antal ledamöter och suppleanter

Motion 3 – Eget underförbund till RF

Motion 4 – SM

Motion 5 – Hanteringen av jujutsuns tävlingsverksamhet

Motion 6 – Hur federationens arbete bedrivs

Motion 7 – Krav på personer med uppdrag

Motion 8 – Tillkomsten av 4.2 regelverket

Styrelsens yttrande över motioner

2019

Protokoll årsmöte 2019-03-23

Kallelse och dagordning

Fullmakt

Prel. Röstlängd Jujutsu

Verksamhetsberättelse 2018

Resultat 2018-12-31

Årsbokslut

Verksamhetsplan 2019

Budget 2019

Valberedningens förslag

2018

Fullmakt 2018

Kallelse och dagordning 2018

Röstlängd Jujutsu

Verksamhetsberättelse 2017

Resultat 2017-12-31

Bokslut-2017-Jujutsu

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018

Valberedningens förslag

2017

Fullmakt

Kallelse & Dagordning

Röstlängd

Verksamhetsberättelse för 2016

Revisorns berättelse

Verksamhetsplan 2017

Resultat

Budget 2017

Bokslut 2016

Valberedningens förslag

2016

Fullmakt

Kallelse

Röstlängd

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2015

Proposition 1 ”Förändring av stadgarna angående val av ordförande”

Proposition 2 ”Förändring av stadgarna angående val av kassör och övriga ledamöter”

Proposition 3 ”Redaktionell ändring av stadgarna” samt ”anpassning efter besluten i proposition 1 alt 2”

Motion 1 “Införande av två sektioner inom Federationen, samt anpassning av stadgan”

Styrelsens yttrande: Motion 1

Revisorns berättelse

Verksamhetsplan 2016

Resultaträkning

Budget 2016

Valberedningens ordförande anför på eget initiativ

Valberedningens förslag