Här hittar du handlingarna inför Svenska Jujutsufederationens årsmöte.
(Uppdateras löpande)

2019

Kallelse och dagordning

Fullmakt

Prel. Röstlängd Jujutsu

Verksamhetsberättelse 2018

Resultat 2018-12-31

Årsbokslut

Verksamhetsplan 2019

Budget 2019

Valberedningens förslag

2018

Fullmakt 2018

Kallelse och dagordning 2018

Röstlängd Jujutsu

Verksamhetsberättelse 2017

Resultat 2017-12-31

Bokslut-2017-Jujutsu

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018

Valberedningens förslag

2017

Fullmakt

Kallelse & Dagordning

Röstlängd

Verksamhetsberättelse för 2016

Revisorns berättelse

Verksamhetsplan 2017

Resultat

Budget 2017

Bokslut 2016

Valberedningens förslag

2016

Fullmakt

Kallelse

Röstlängd

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2015

Proposition 1 ”Förändring av stadgarna angående val av ordförande”

Proposition 2 ”Förändring av stadgarna angående val av kassör och övriga ledamöter”

Proposition 3 ”Redaktionell ändring av stadgarna” samt ”anpassning efter besluten i proposition 1 alt 2”

Motion 1 “Införande av två sektioner inom Federationen, samt anpassning av stadgan”

Styrelsens yttrande: Motion 1

Revisorns berättelse

Verksamhetsplan 2016

Resultaträkning

Budget 2016

Valberedningens ordförande anför på eget initiativ

Valberedningens förslag