Stadgar – Svenska Jujutsufederationen

 

Representationsregler

Skrivregler

Budomatta

Ansökan om Svenska Jujutsufederationens Förtjänsttecken

Regler för bidrag

Bidragsansökan mall SvJJF (Word ifyllningsbar)

Bidragsansökan mall SvJJF (PDF)