På den här sidan finner du en kort presentation av Ju-Jitsu International Federation, Internationella Ju-Jutsu Förbundet.

Vi har valt att ta med JJIF:s kalendarium där du kan hitta internationella kurser, läger och tävlingar samt ett antal länkar till medlemsländer inom JJIF.

 

JJIF och JJEU

De flesta idrotter i Sverige är anslutna till ett eller flera internationella idrottsförbund.
Svensk Jujutsu är via Svenska Budo och Kampsportförbundet anslutna till Ju-jitsu European Union (JJEU) och Ju-jitsu International Federation (JJIF).

JJEU bildades under namnet European Ju-jitsu Federation (EJJF) 1977 av Italien, Västtyskland och Sverige. Efterhand har de flesta europeiska länder anslutit sig till organisationen. 1994 ändrade EJJF namn till European Ju-jitsu Union (EJJU) för att tydligare skilja sig från den internationella organisationen.
Sedan våren 1998 har EJJU bytt namn till Ju-jitsu European Union (JJEU) efter önskemål från GAISF.

JJEU arrangerar Europeiska mästerskap (EM) i Ju-jutsu vartannat år (udda år) och JJIF arrangerar VM i Jujutsu vartannat år (jämna år).

Sverige har varit framgångsrika vid alla internationella tävlingar i Jujutsu, och tagit ett flertal medaljer vid varje mästerskap. JJEU arrangerar också årligen internationella vinter- och sommarläger, dit deltagare från alla medlemsländer är välkomna.
Det stora kontaktnätet gör det också lätt att bjuda in instruktörer från andra länder till Sverige.
Sveriges representation i JJEU har från starten varit Paul G Höglund som kassör och Hans Greger först i egenskap av delegat och fr o m 1984 som ordförande i JJEU:s tekniska kommitté. Sedan 1986 har Bertil Bergdahl varit svensk delegat och även fungerat som tekniska kommitténs sekreterare och domaransvarig.
Från 2004 har Paul G Höglund varit förbundets ordförande.

JJIF bildades under namnet International Ju-jitsu Federation (IJJF) 1987 av EJJF:s dåvarande medlemsländer och USA. Sedan våren 1998 har IJJF bytt namn till Ju-jitsu International Federation (JJIF) efter önskemål från GAISF.
Idag finns alla världsdelar representerade i förbundet. JJIF arrangerar Världsmästerskap (VM) i Ju-jutsu vartannat år (jämna år) och arbetar för att öka Ju-jutsuns spridning i världen. Sveriges representation har varit stor även i JJIF sedan starten.

JJIF är medlem i den stora internationella idrottsorganisationen GAISF (General Assembly of International Sports Federations) och i IWGA (International World Games Association), som samlar alla idrotter som ännu inte är olympiska, samt anordnar World Games vart fjärde år.

 

Webbsidor bland JJIF´s medlemsländer

Du hittar samtliga medlemsländer här.