Styrelsen

Styrelsen leder arbetet i Svenska Jujutsufederationen (SvJJF) i enlighet med gällande stadgar och årsmötets beslut.

För att nå hela styrelsen kontakta styrelsen@jujutsu.se.

Ordförande

Jonas Elfving

Umeå/Nybro

070-643 06 89

Vice Ordförande

Niclas Sjöberg

Norrahammar

Kassör

Fredric Sandberg

Norrhammar

070-777 70 21‬

Sekreterare

Irene Brändström

Umeå

Ledamot

Stina Lundgren Högbom

Nacka

Ledamot

Vakant

Suppleant 1

Vakant

 

Suppleant 2

Vakant