CORONA | Från och med lördag den 6 februari får även de i gymnasieålder återgå till sina idrottsträningar.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten höll idag på eftermiddagen en presskonferens som bland annat innehöll beskedet att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter. Detta gäller både inomhus och utomhus.

Beslutet kommer efter att idrottsrörelsen kontinuerligt har uppvaktat myndigheterna för att påtala att det finns en betydande risk för att en del ungdomar hoppar av och inte återvänder till idrotten.

– Folkhälsomyndigheten anser därför att det är viktigt att barn och unga kan återgå till idrotten så fort som läget tillåter. Detta under förutsättning att rekommendationerna om att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk, ha god handhygien med mera följs. Vår samlade bedömning är att de positiva aspekterna av att öppna upp även för gymnasieungdomar överväger, säger FHM:s generaldirektör Johan Carlson i en kommentar.

På Riksidrottsförbundet är man positiva efter beskedet som lämnades idag.

– Vi har haft bra och givande diskussioner från den samlade idrottsrörelsen med regeringen och Folkhälsomyndigheten. Det är ett glädjande besked som visar hur viktig idrotten är för fysisk aktivitet, gemenskap och för att må bra. Vi har varit mycket oroliga över ungdomsgruppen och känner stor glädje över detta beslut, säger RF:s ordförande Björn Eriksson på Riksidrottsförbundets hemsida.

Både myndigheterna och RF understryker vikten av att rekommendationer och allmänna råd även fortsättningsvis följs.

Den beslutade förändringen träder i kraft på lördag den 6 februari. Folkhälsomyndigheten uppdaterar i och med detta även sina föreskrifter och allmänna råd.

Text: Mats Lilja
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

På bilden ses statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.