Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt dess underförbund kallar härmed till årsmöten, i stadgarna även kallat förbundsstämmor.

Kallelsen innehåller datum och klockslag för samtliga 19 årsmöten. Dessa kommer att hållas digitalt via plattformen Easymeet Online.

Förening som vill närvara vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets eller något av dess underförbunds årsmöten behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning. Registreringen sker via ett formulär för varje enskilt årsmöte. Länkar finns bifogade i kallelsen.


Kallelse till förbundsstämmor 2021

Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte:
Lördag den 27 mars klockan 10:00.

Svenska Jujutsufederationens årsmöte:
Lördag den 20 mars

Samtliga underförbunds årsmöten:

Mer information och årsmöteshandlingar inför stämmorna publiceras under Förbund > Årsmöten.

Text: Mats Lilja
Foto: Bildbyrån