Här hittar du de senaste versionerna av tävlingsreglerna för våra grenar Fighting, Duo och Newaza

Det finns ett regelverk för respektive tävlingsform. Anledningen till detta är bland annat att det är så internationellt, samt att endast Jujutsu Fighting ELIT omfattas av Kampsportslagen och kräver ett särskilt godkännande. Detta gör det enklare att uppdatera varje tävlingsform utan att det påverkar övriga. Ytterligare ett regelverk kommer att skapas för formen Show.

 

Regelverk för tävlingar i Sverige

Uppdaterade regler:

https://jujutsufederationen.se/media/jujutsu-fighting-ELIT-m-bilaga.pdf

https://jujutsufederationen.se/media/Regelverk-DUO.pdf

https://jujutsufederationen.se/media/SvJJF-DomR-.pdf

OBS! 
Krav på tävlingsläkare gäller för tävlingar som omfattar matcher som går under regelverket Fighting ELIT (det regelverk som tillåter slag och sparkar med avsikt att träffa huvudet).
 
Huvudskador är inte vanliga inom vår idrott men all tävlingsverksamhet, oavsett tävlingsform, som bedrivs på högre nivå har en förhöjd skaderisk och det är vår rekommendation att ha tävlingsläkare!

Internationella regelverk 

https://jujutsufederationen.se/media/10_Rules_Fighting_2020-06.pdf

https://jujutsufederationen.se/media/Rules_Duo_2020.pdf

https://jujutsufederationen.se/media/JJIF_Rule_Book.pdf Newaza