Här hittar du senaste versionen av tävlingsreglementet för våra grenar Fighting, Duo och Newaza, för barn, ungdomar och vuxna samt domarregler och arrangörsregler.

Är du intresserad av dom internationella reglerna kan du hitta dom på JJIF’s hemsida: www.jjif.info eller på www.jjif-referees.com

 

Regelverk för tävlingar i Sverige

SvJJF Tävlingsreglemente JuJutsu 4.2.1
• OBS! Krav på tävlingsläkare gäller fortfarande för matcher som går under Fighting seniorregler (det  regelverk som tillåter slag och sparkar mot huvudet)
• Funktionärsreglemente och tolkningsguide som hänvisas till i Tävlingsreglementet är fortfarande under utveckling
• Till tävlingsreglementet finns en Tolkningsguide som syftar till att klargöra hur utvalda regler ska tolkas

Arrangörsreglemente jujutsu SBKF 3.0 (kommer ersättas av Tävlingsreglemente och funktionärsreglemente)

 

 

Internationella regelverk 

JJIF – Competition-Rules (Version 2.1 – 2011)
JJIF – Referee-Rules (Version 1.0 – 2007.01.28)

 

Övriga dokument

Minneskort Domare 2.0
Matchprotokoll Fighting 2.0
Matchprotokoll Duo 2.0
Bedömningsprotokoll Domare
Bedömningsprotokoll Domare JJIF
SvJJF Domararvoden (190304) (PDF)