Regelverk för tävlingar i Sverige

Här hittar du de senaste versionerna av tävlingsreglerna för våra grenar Fighting, Duo och Newaza

Det finns ett regelverk för respektive tävlingsform. Anledningen till detta är bland annat att det är så internationellt, samt att endast Jujutsu Fighting ELIT omfattas av Kampsportslagen och kräver ett särskilt godkännande. Detta gör det enklare att uppdatera varje tävlingsform utan att det påverkar övriga. Ytterligare ett regelverk kommer att skapas för formen Show.

Krav på tävlingsläkare
Krav på tävlingsläkare gäller för tävlingar som omfattar matcher som går under regelverket Fighting ELIT (det regelverk som tillåter slag och sparkar med avsikt att träffa huvudet).

Huvudskador är inte vanliga inom vår idrott men all tävlingsverksamhet, oavsett tävlingsform, som bedrivs på högre nivå har en förhöjd skaderisk och det är vår rekommendation att ha tävlingsläkare!

Jujutsu Fighting
Beslut Kampsportsdelegationen 2021-07-29, diarienummer 216-4625-2021.
Jujutsu Fighting Elit 2021-05-17, med bilaga uppdaterad 2022-11-15
— OBS! Ersätter tidigare Jujutsu Fighting Elit 2021-05-17, med bilaga.

Jujutsu DUO
Regelverk DUO 2021-08-31

Domarreglemente
Domarregler 2022-11-15
— OBS! Ersätter tidigare Domarregler 2021-11-15

Internationella regelverk

Jujutsu Fighting
Rules Jujutsu Fighting 2020-06-01

Jujutsu Duo
Rules Jujutsu Duo 2020-01-01

Newaza
rule Book Newaza August 2015, reviewed 2019