Regelverk för tävlingar i Sverige

Här hittar du de senaste versionerna av tävlingsreglerna för våra grenar Fighting, Duo och Newaza

Jujutsu Fighting
Beslut Kampsportsdelegationen 2023-09-21, diarienummer 216-4574-2023.

Tävlingsregler Fight 2023-1

 

Jujutsu DUO / NEWAZA
se internationella regelverk (ersätter tidigare svenska regler)

JJIF / Downloads / Competition rules

 

Arrangörsreglemente med regler för funktionärer och domare
Beslut Kampsportsdelegationen 2023-09-21, diarienummer 216-4574-2023.

Arrangörsregler 2023-1
— OBS! Ersätter tidigare arrangörs och domarregler