SB&K | Då myndigheterna från och med imorgon tillåter även ungdomar i gymnasieålder att ägna sig åt organiserad träning så har förbundets riktlinjer uppdaterats.

De nya riktlinjerna för träning finns här.

De är även publicerade längst upp i vår samlingsartikel Coronaviruset − Nuläge och samlad information.

Den viktigaste förändringen i riktlinjerna är att även ungdomar födda 2002–2004 nu tillåts att delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter.

Mer om restriktionerna på Folkhälsomyndighetens hemsida:
» Nationella allmänna råd och rekommendationer…
» Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19
» Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar…