Har du funderat på om det finns risk för att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingpolicy att ta hjälp av?

 

Ett första steg kan vara att göra RF:s webbutbildning Vaccinera klubben, ett kunskapstest kring antidoping.

Gör Vaccinera klubben här.

Mer information, handledning och statistik finns på www.rf.se/vaccinera
SB&K:s antidopingprogram finns här.

#ingenskitiminkropp