Årsmöten som var planerade att genomföras i Stockholm den 21 mars ställdes in som ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Härmed kallas förbundets medlemsföreningar till digitala årsmöten för Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt 12 underförbund.

Kallelse
Det första årsmötet genomförs måndag den 25 maj och det sista lördag den 13 juni. Datum och tid för respektive årsmöte framgår i den gemensamma kallelsen.

» Kallelse

Fullmaktsgranskning 
Förening som vill närvara vid SB&K:s eller något av dess underförbunds årsmöten behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning. Registreringen sker via ett formulär för varje enskilt årsmöte. Datum för fullmaktsgranskning samt länk till registrering av ombud finns i kallelsen.