Under veckan som kommer lyfter vi upp det arbete som görs inom idrottsrörelsen för att förhindra doping inom våra idrotter. Några av våra idrotter har idrottare som vistelserapporterar men det finns också de som har kontakt med Svensk Antidoping för att de behöver söka dispens för olika mediciner.

Läs mer här!