Vi har uppdaterat dokumentet ”Riktlinjer för tävling med restriktioner”.

Ny version hittar du här.