I somras släppte JJIF en serie av reviderade regler för Fighting, Duo och Newaza. Vi har redan publicerat förslag på uppdatering för Fighting och duo och vi är därför nu vid vårt uppdaterade regelverk för Newaza.

Feedback och deadline
Förslag på ändringar kan göras via vårt formulär för feedback https://forms.gle/teF7c7ra7jbojMWz9 (samma som tidigare)
Förlag kan även skickas per mail till domarradet@gmail.com

OBSERVERA att sista tid för inlämning av förslag är 3 april kl 24.00.

Onsdagen den 7 april kl 20.00 kommer vi hålla ett zoom möte där vi går igenom inskickade ändringsförslag (anonym hantering) samt att vi presenterar hur vi har valt att hantera förslagen som därefter kommer att skickas in för beslut av SvJJF.

När hela regelverket har passerat alla beslutssteg kommer vi erbjuda några träffar där vi mer i detalj går igenom de praktiska delarna av regelverket.

Med vänlig hälsning,
Jonas Elfving
Domarrådet