Sedan förra året har vi arbetat för mer lokalt tävlingsengagemang genom våra distrikt. Arbetet har fått stå tillbaka p.g.a. pandemin men är planerat att fortsätta med ny fart när förutsättningarna tillåter det. Klubbarna inom ett distrikt uppmuntras att samarbeta genom tävlingar och angränsande aktiviteter som träningsläger, utbildningar, samordning av resor m.m. På sidan, “Tävla i Jujutsu” kan du se distrikten, geografiska indelningar och aktuella distriktssamordnare. Tveka inte att höra av dig till er distriktssamordnare om du t.ex. vill höra vad som är på gång eller få hjälp att komma igång med tävlingsarrangemang eller tävlingsträning.

Tävla i jujutsu