Med hänsyn till rådande smittorisk av coronaviruset har SvJJFs styrelse i enlighet med SB&Ks rekommendationer beslutat att ställa in årsmötet den 21 mars. Det är ett tungt men självklart beslut. SvJJF kommer även att följa de rekommendationer SB&K ger gällande smittorisken av viruset.
Vi hoppas kunna genomföra årsmötet inom kort och styrelsen inväntar mer information från SB&K.

Isabelle Sarfati
Ordförande SvJJF