Som en del av denna organisationsförändring så har styrelsen tidigare beslutat om och genomfört en avveckling av Sportrådet, som tidigare har arbetat med några av Federationens nyckelfrågor.

Detta beslut är inte ett fördömande av arbetet som Sportrådet har gjort för Federationen; det finns en enorm tacksamhet för allt arbete och all hjälp med nyckelfrågor som rådet har gett styrelsen över åren.

Styrelsen har nu även fattat beslut om Domarrådets avveckling.

Det är en ren organisationsfråga: såsom råden har varit organisatoriskt strukturerade så har styrelsen delegerat nyckelfrågor till råden och sedan förlorat nästan all översikt över vad som sedan hände med frågorna. Eftersom styrelsen är ytterst ansvarig för att dessa nyckelfrågor sköts på ett bra sätt så anser styrelsen att det är vitalt att styrelsen också vet hur de sköts.

Arbetet med att driva samma frågor och verksamhet som båda råden tidigare har skött tas nu över av Federationens styrelse. Styrelsen kommer fortfarande att behöva och vara tacksamma för utomstående expertis inom dessa frågor.

Arbetet kommer bara att ske lite närmare vårt centrala demokratiska organ i framtiden.