Svenska Jujutsufederationens styrelse har beslutat att avbryta samarbetet med och dra tillbaka uppdraget för tre av sina funktionärer med anledning av brutet förtroende. Dessa funktionärer har därmed inte längre några uppdrag inom Svenska Jujutsufederationen, och de representerar inte Federationen nationellt eller internationellt.

Styrelsen har även tagit beslut om time-out för ytterligare två funktionärer under tiden en utredning pågår, även här med anledning av brutet förtroende. Funktionärerna får under denna tid inte ha uppdrag eller agera som officiella representanter för Federationen vare sig nationellt eller internationellt.

Med anledning av bakgrunden till dessa beslut kommer styrelsen att skynda på det pågående arbetet med uppförandekod för funktionärer.

Vidare har styrelsen beslutat att upprätta en rutin om att Svenska Jujutsufederationens funktionärer skall uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen, i enlighet med RF:s riktlinjer och lagen om (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Motivering till att detta är Svenska Jujutsufederationen har en omfattande barnverksamhet, och alla Federationens funktionärer förväntas komma i kontakt med barn och barnverksamheten som en naturlig del av sitt uppdrag.