CORONA | Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Kronobergs och Södermanlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Från och med den 5 november uppmanas alla som vistas i Kronobergs och Södermanlands län bland annat att avstå från att delta i exempelvis möten, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Beslutet gäller till och med den 26 november 2020, men kan förlängas.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Totalt har nu 10 av Sveriges 21 regioner infört skärpta lokala allmänna råd.