CORONA | Riksidrottsförbundet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten förtydligat vad som anses vara yrkesmässig idrott.

Lokala allmänna råd har införts i en rad olika regioner och län. Och ett av råden har tydligt med idrott att göra.

”var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
Idrottsträningar kan dock genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.”

Men den här punkten omfattar inte ”yrkesmässig idrott”. RF och Folkhälsomyndigheten har fått fram denna definition av begreppet:

”Idrott för sådana utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen.”

Mer information finns här.