Totalt antal deltagare 154 tränande ink. instruktörer, varav ca 30 var barn under 12
år.
Vi hade instruktörer och deltagagre från 9 olika länder (Sverige, Danmark, Finland,
England, Italien, Belgien, Holland, Tyskland och Japan) och våra deltagare kom från
ett 15-tal olika klubbar.
Vi bjöd på fredagen in till en särskild träning med vår Japanske gäst Wkabayashi
Sensei där främst instruktörer och klubbledare deltog.
Under helgen hade vi instruktörsträning, graderingar och särskilt pass för Självförsvar
för tjejer samt “prova-på-pass” utöver den schemalagda Ju-jitsuträningen. Totalt
lockades ett 20-tal tjejer till den gratistimmen som erbjöds, och 5 barn under 12år
kom till Prova-På-passet.

Jens Högsander
Sekreterare, Griffin Kampsportförening