Om en skada skulle uppstå omfattas du som medlem i en förening ansluten till SB&K av en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Svedea. Skadeanmälan görs direkt till försäkringsbolaget.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under deltagande i av SB&K, dess distriktsförbund, underförbund eller föreningar anordnad tävling, organiserad träning, uppvisning eller prova-på verksamhet i de budo- och kampsporter som är anslutna till SB&K samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Skyddet gäller också icke-medlemmar vid prova på-verksamhet som arrangeras av SB&K:s medlemsföreningar.

Anmäla skada
Om olyckan är framme kan och bör du anmäla din skada till Svedea. Anmälan kan göras dygnet runt via Svedeas onlineformulär. Vill du prata med Svedea om din skada kan du ringa dagtid på vardagar.

Länkar och mer information nås via försäkringssidan.