– regler & ansökan

Är föreningen ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) eller annat specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) måste en ansökan om namnändring göras och godkännas innan det nya namnet registreras hos SB&K och RF.

Namnregler
Föreningens namn måste uppfylla RF:s namnregler vilka SB&K följer. Namnreglerna finns i sin helhet här men i korthet gäller att:
– Namnet får inte vara förväxlingsbart med redan befintligt föreningsnamn.
– Namnet skall innehålla ordet: klubb, förening, sällskap eller IF. Enbart t.ex. Dojo, Skola, Akademi eller Kai räcker inte.
– Ord som Svenska, förbund, läns, allians eller liknande, får inte förekomma i föreningsnamnet.

Ansökan
När föreningen beslutat om namnbyte registreras ansökan via detta formulär.
Till ansökan ska bifogas en kopia på påskrivet årsmötesprotokoll där beslut om namnbytet framgår.