Budokampsport.se har intervjuat Kungälvs Självförsvarsklubb Chikara som är en av de föreningar som har använt sig av RF:s program Vaccinera klubben. Redan 2009 tog klubben initiativet och tog ställning mot droger och alkohol inom idrottsrörelsen.
-Vi anser inte att narkotika, alkohol, droger har inom idrottsvärlden att göra och tar ställning mot detta inom vår klubb samt även vår organisation, säger föreningens ordförande Anna-Karin Garstam till budokampsport.se

Det hela tog sin början när kommunen anordnade informationsträffar i ämnet.
-Kungälvs kommun hade en utbildning/informationsträffar tillsammans med polisen angående narkotika och alkoholrelaterade problem och hela styrelsen gick dit. Vi hade haft en situation med en medlem som vi upptäckte hade drogproblem och vi kunde hantera detta men ville ha lite mer kunskap och insyn. Därefter kom det information från SISU att man kunde vaccinera klubben och vi tyckte då att det var ett naturligt steg att ta, säger Anna-Karin.

Tränare och ledare har genom åren haft kontinuerliga dialoger i ämnet även om Anna-Karin menar att det finns utvecklingspotential.
-Vi har alltid en dag per år när styrelse och instruktörer samlas och då diskuterar vi bland annat såna här frågor. Sedan behöver vi bli bättre på att informera våra medlemmar och föräldrar att vi vaccinerat klubben och varför. Vi borde bli bättre på att integrera samtal kring detta som en del av träningen men just nu har vi lagt ut information kring det på hemsidan enligt RF:s riktlinjer, säger Ann-Karin.

Fotograf: Hans Pihelgas

Vad skulle ni säga för att inspirera andra föreningar att göra som er? Vad finns det för värden i att Vaccinera klubben?
-Vi tycker att det har varit bra att Vaccinera klubben för att man får möjlighet att diskutera och ta ställning till hur man bör hantera och agera om det skulle framkomma att har någon medlem har problem med narkotika, alkohol eller droger. Det är inte lätt och det kan vara känsligt ämne att ta upp. Värdet är att alla vet vad vi har att förhålla sig till och vilken ställning styrelse har tagit, avslutar Anna-Karin.

Fotograf: Jessica Pihelgas

54 föreningar inom SB&K är vaccinerade. Är er förening intresserad av att också Vaccinera Klubben? Klicka på denna länk.

 

Text: Annie Bondefelt
Foto: Kungälvs Självförsvarsklubb Chikara