Isabelle Sarfati ordförande i SVJJF blev under helgen invald som JJIRC representant inom JJIF för den europeiska kontinenten för två år. JJIRC representanterna träffas årligen i samband med VM och är den näst högsta beslutande organ inom JJIF.
Sverige fick positiv respons av övriga representanter på den nyvalde sverige representant.
Kongressen är den högsta beslutande organen och sker varannat år även det i samband med VM. I kongressen sitter två delegat varav en är beslutande för varje enskilt land inom JJIF.

Vill du veta mer läst i det bifogade dokumentet.

Läs hela protokollet här. 

Isabelle Sarfati
Ordf. SvJJF