SB&K | Möjlighet att delta i Zoom-möten inför ansökningar till Riksidrottsförbundet gällande årets sista kvartal.

Den nedanstående informationen har idag gått ut till våra medlemsföreningar per e-post. Detta är ett samarbete mellan Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt Svenska Boxningsförbundet, Svenska Brottningsförbundet, Svenska Karateförbundet, Svenska Judoförbundet och Svenska Taekwondoförbundet.

Brevet rör det kompensationsstöd som regeringen har anslagit, och som söks via Riksidrottsförbundet. Mer information om stödet finns på RF:s hemsida.

Foto: Bildbyrån


Många kampsportföreningar påverkas hårt av coronapandemin och dess restriktioner. Många av er behöver ekonomiskt stöd, trots det har vi märkt att det är relativt få kampsportsföreningar som söker det kompensationsstöd som erbjuds. Därför vill vi hjälpa er att söka kompensationsstödet via Riksidrottsförbundet för perioden oktober−december 2020.

Nu bjuder vi sex kampsportförbund tillsammans in till tre digitala föreningsträffar, för att tillsammans med Riksidrottsförbundet på plats gå igenom vad och hur man kan ansöka om kompensationsstöd. För att kunna hjälpa så många som möjligt är det bra om ni mejlar era frågor till mona@budo.se innan mötet, så hinner vi svara på fler av era frågor.

Vi kommer att använda plattformen Zoom. Eftersom Zoom inte kan ta emot fler än 500 anslutningar per möte ber vi er att endast nyttja en anslutning per förening, dvs att det är en person per förening som deltar. För att vi trots den begränsningen ska nå så många klubbar som möjligt erbjuder vi tre olika tillfällen.

Informationsmöte nr 1
Den 17 december 2020 klockan 18.00−19.00

Informationsmöte nr 2
Den 11 januari 2021 klockan 18.00−19.00

Informationsmöte nr 3 
Den 13 januari 2021 klockan 12.00−13.00

Instruktioner kring hur ni ansluter till mötena finns i e-postutskicket. Saknar ni denna information så kontakta info@budokampsport.se.


Mona Lundkvist
Generalsekreterare
Svenska Budo & Kampsportsförbundet