Valberedningens förslag 2021.
Enligt stadgarna skall vi senast den 15/2 tillställa inom SvJJF:s röstberättigade föreningar och styrelsen valberedningens förslag 
för de styrelseposter som skall väljas under årsmötet 2021. Vi vill därför meddela att vi tyvärr ännu inte kan presentera ett färdigt förslag. 
Orsakerna är flera. Framför allt handlar det om dröjande svar från flertalet kandidater gällande om de vill ställa upp för val eller ej. 
Det har också varit mycket svårt att hitta kandidater som är såväl lämpliga och villiga att engagera sig i Jujutsufederationens arbete. 
Enligt nedan fattas en post. Så fort vi har en kandidat till suppleant posten kommer vi publicera detta.

Förslag till styrelse 2021:

Ordförande på 2 år: nyval Dario Lopez-Kätsen
Ledamot på 2 år. omval Jonathan Dagå
Ledamot på 2 år: nyval Henrik Wendel
Ledamot på 2 år: nyval Matilda Falk
Suppleant på 1 år: nyval Johan Moe
Suppleant på 1 år: Vakant

Revisor på 1 år: nyval André Angantyr

Sittande till 2022:
Ledamot, Nico Christoforidis
Ledamot, Anna-Lena Löf
Ledamot, Mikael Bengtsson

Med vänlig hälsning

Valberedningen för Svenska Jujutsufederationen
André Angantyr (ordförande), Sofia Billger och Kenny Friman

 
Valberedningen har varit oenig och Sofie Billger har reserverat sig mot delar av förslaget.