Här hittar du ett utkast för det reviderade tävlingsreglementet: Utkast tävlingsreglemente 4.3

Revideringen har föranletts av att JJIF i somras släppte en serie av reviderade regler för Fighting, Duo och Newaza. Samtidigt med detta har vi haft ett pågående arbete med att uppdatera reglerna för våra arrangörer med målsättningen att erbjuda fler anpassningar än tidigare, för de mindre formaten avsedda mer för träning än för ranking.

 

Allmänna regler

  • Innefattar nu återigen arrangörsreglerna (inga fristående dokument).
  • ”Rankningsfri” verksamhet för alla åldrar
  • Träning i tävlingslik miljö (nyhet)

Vi föreslår att även erbjuda samma möjligheter för rankningsfri verksamhet som vi redan haft för barn. Med detta har vi formaten en- och två domarsystem för regionsverksamhet. Vi inför även ytterligare ett format avsett för träning i med tävlingslika former. Detta hoppas vi kommer underlätta för vissa av våra mindre arrangemang.

 

Fighting

  • Följer JJIF till större del än tidigare
  • Ändrade regler poäng del 1 och 2
  • Ändrade övergångsregler mellan olika delar

För våra fighting regler har vi följt efter JJIF’s ändringar vilket till viss del redan införts med 4.2. De största ändringarna är minskade ”stil-krav” d.v.s det fästs mindre vikt vid om det var en perfekt o-goshi, utan istället ska det tittas mer på resultatet av tekniken och kontrollen som utövats av den aktiva i tekniken än vad vi sett tidigare. Detta gäller främst del 1 och 2. Vi ser även lite regeländringar på vad som krävs för att gå över mellan de olika delarna.

 

Duo

  • Följer JJIF. Har vissa egna definitioner där en direktöversättning ej har fungerat.
  • Nytt antal tekniker för barn

För duo ser vi ändringar i definitionerna för de olika kriterierna, vi ser även ändringar i poängavdragen där det nu finns 1/2, 1 och 2 poängavdrag. För barn och ungdomar gör vi nu en stor förändring och sätter samma antal tekniker på alla barnklasser med tre tekniker efter eget val från serie A och B (totalt 6 tekniker).

 

Newaza
Vi arbetar fortfarande på updateringen av Newaza-regler och kommer att presentera dem när de är redo.

 

Feedback och deadline

Förslag på ändringar kan göras via vårt formulär för feedback https://forms.gle/teF7c7ra7jbojMWz9
Förlag kan även skickas per mail till domarradet@gmail.com

OBSERVERA att sista tid för inlämning av förslag är 13/2 kl 20.00

Vi förlänger tiden för att lämna synpunkter fram tills söndag 14 februari kl 24:00.

Måndagen den 15/2 kl 20.00-21.00 kommer vi hålla ett Google-möte där vi går igenom inskickade ändringsförslag (anonym hantering) samt att vi presenterar hur vi har valt att hantera förslaget. Därefter kommer vi skicka in förslaget för beslut. När regelverket har passerat alla beslutssteg kommer vi erbjuda några träffar där vi mer i detalj går igenom de praktiska delarna av regelverket.

Följ denna länk till Google-mötet. Länken är aktiv från 19:45 för möjlighet att testa tekniken.

Med vänlig hälsning,
Domarrådet