Utveckling av tävlingsstrukturen

 

Under 2017 och 2018 har ett arbete pågått med att se över och utveckla svensk jujutsus tävlingsstruktur. Ett behov av förändring och utveckling har framförts av såväl klubbledare som coacher och tävlande. De förändringar som gjorts med siktet inställt på tre huvudsakliga mål:

 1. Tillgodose målgruppernas intressen och behov
 2. Förenkla tävlingsdeltagandet
 3. Förenkla tävlingsarrangemang

På denna sida kan du läsa om vad som gjorts för att nå målen.

1. Tillgodose Målgruppernas intressen och behov

Svenska Jujutsufederationen har tagit fram en arrangörsguide med rekommendationer som syftar till att skapa en bättre tävlingsstruktur utifrån de tävlandes intressen och behov med utgångspunkt i Svensk Jujutsus utvecklingsmodell. För att möjliggöra tävlingar enligt arrangörsguiden har tävlingsreglerna reviderats. Utformningen av reglerna har som utgångspunkt att seniorreglerna (d.v.s. reglerna för rutinerade vuxna och ungdomar) ska vara så lika de internationella reglerna som möjligt. För barnklasserna, ungdomar 13-15 år samt mindre rutinerade U18-ungdomar och vuxna har anpassningar gjorts för att sänka trösklar för deltagande och öka chanserna till en bra tävlingsupplevelse samt för att stimulera rätt träning utifrån aktuell utvecklingsnivå. I utformandet av tävlingsreglerna, Arrangörsguiden och presentationsmaterialet på hemsidan har vi utgått från Svensk Jujutsus utvecklingsmodell och RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Se översiktstabellen för en summering av de olika tävlingsklasserna med avseende på behov/intressen och rekommendationer för tävlingarnas utformning.

2. Förenkla för tävlande

Vi vill att det ska vara enkelt och roligt att tävla i Jujutsu! Reglerna ska också möjliggöra för tränarna att bedriva bra, barnanpassad träning hemma i klubben.

Nedan listas några av sakerna som gjorts för att underlätta för tävlande:

 • Hemsidan har uppdaterats med:
  • Filmer som förklarar vår idrott och dess grenar. Se sidan Om tävling.
  • Summeringar av regelverken för tävlande och coacher. Se sidan Om tävling.
  • Sidan Tävlingar och läger som samlar information om alla svenska tävlingar och läger med tävlingsförberedande träning samt utvalda internationella evenemang
  • Sida Börja tävla som innehåller tips till den som vill börja träna
  • Sidan Klubbledare på tävling som innehåller information, tips och länkar för coacher.
  • Sidan Jujutsuförälder som innehåller information, tips och länkar för föräldrar.
 • Tävlingsreglementet har reviderats, en Regelguide har tagits fram och en kontaktväg gentemot regelansvariga har upprättats.
  • Samsyn gällande reglerna gynnar alla! Omdisposition, tillägg och omformuleringar har gjorts för ökad tydlighet.
  • Regeljusteringar för barnen har gjorts med vår Utvecklingsmodell som utgångspunkt för att underlätta rätt träning utifrån aktuell utvecklingsnivå. Se regelförändringar samt motiveringar här.
 • Arrangörsguide har tagits fram
  • Genom att hjälpa klubbarna att arrangera bättre tävlingar förbättras tävlingsupplevelsen för de tävlande
  • Rekommendationer för barntävlingar har tagits fram utifrån vår utvecklingsmodell för att säkerställa en positiv tävlingsupplevelse med långsiktigt lärande i fokus.
  • I arrangörsguiden ges förslag på sätt att korta ned tävlingsdagen vilket många efterfrågat
 • Svenska Jujutsufederationens Skills challenges har tagits fram för att inspirera klubbarna till att bedriva träning i enlighet med utvecklingsmodellen. Bygg först en idrottare och därefter en jujutsuka!
 • Domarutbildningarna har justerats och numera poängteras att domarnas huvuduppgift när det gäller att döma i barnmatcher är att tillse att barnen får en positiv tävlingsupplevelse.

Förenkla för arrangörer

Att det är enkelt att arrangera bra tävlingar är högprioriterat! Tack vare duktiga tävlingsarrangörer ges våra utövare möjlighet att få tävla och utvecklas i sin jujutsu. Att alla klubbar ska kunna arrangera en tävling hemma i sin dojo är ett mål som varit centralt vid regelrevideringen och vid framtagandet av arrangörsguiden.

tävlingsnivåer

För att underlätta tävlingsarrangemang har ett antal så kallade Tävlingsnivåer definierats. Beroende på tävlingsnivå ges olika olika möjigheter att göra avsteg från regelverket (exempelvis gällande mattstorlek) för underlätta arrangemanget samtidigt som en lämplig kvalitet säkerställs.

 • Klubbtävling – Syftar till att ge barn, ungdomar och vuxna matcher på hemmaplan
 • Regionstävling – Samlar barn, ungdomar och vuxna på orterna närmast
 • Nationell tävling – Samlar ungdomar och seniorer från hela Sverige
 • SM – Låter Sveriges bästa utövare göra upp om SM-titlarna

Nedan listas några andra sakerna som gjorts för att underlätta för tävlingsarrangörerna utifrån den feedback som inkommit:

 • Arrangörsguide har tagits fram
  • Rekommendationer för tävlingsupplägg för barn, ungdomar och vuxna
  • Checklistor för olika delar av tävlingsarrangemanget
  • Kontaktuppgifter till nyckelpersoner runt tävlingsverksamheten
 • Förbundskonto på Smoothcomp har fixats och en person från SvJJF finns för att hjälpa arrangörer med att komma igång med tävlingssystemet.
 • Marknadsföring av arrangörernas tävlingar via Svenska Jujutsufederationens hemsida, Facebook-sida och Smoohcomp-konto.
 • Tävlingsreglementet har reviderats
  • Tre olika tävlingsnivåer har införts, se punkten ovan
  • Möjlighet finns nu att genomföra barnmatcher i Figting med endast två domare, förutsatt att inte någon ranking av barnen görs i tävlingen
 • Svenska Jujutsufederationens Skills challenges har tagits fram som ett komplementär aktivitet för tävlingsarrangören att erbjuda om de vill.
 • Domarutbildningarna har justerats och numera poängteras domarnas uppgift att minimera tid mellan matcher för att få tävlingen att gå framåt.