Bli distriktssamordnare för vårt östra distrikt! Samordnarens uppdrag är att hjälpa klubbarna till samarbete och med planering av tävlingsaktiviteter i distriktet. Se uppdragsbeskrivning och övriga vakanta uppdrag här. Det finns stora möjligheter att själv påverka arbetssätt och uppdragets utformning.

Om du är intresserad och vill veta mer om uppdraget kontakta Karl Dahlgren (sportradet@jujutsu.se, 0735-705715).