SM närmar sig! 30 mars ska 2019 års svenska mästare koras i Bjärred, Skåne. Peppa klubbkompisarna och anmäl er nu. Praktisk information och anmälan hittar du på jujutsu.smoothcomp.com

Mer info om SM: jujutsu.se/sm

OBS!
Ålderskravet på 16 år är borttaget och istället gäller samma krav som för andra seniortävlingar med tillägget att den tävlande måste
ha tidigare erfarenhet av tävling i seniorklass (amatörklass räknas inte).

För personer som inte har svenskt medborgarskap gäller utöver ovanstående:
• Vara permanent bosatt (= folkbokförd) i Sverige sedan minst tre år, (personbevis ska visas upp vid invägning) samt
• Vara medlem i en SvJJF-ansluten förening