Kompletterande dokument
Förbundet har tagit hjälp av SB&K Ekonomikonsult för att gå igenom bokföring och bokslut och har fått hjälp dels med att göra en uppställning av bokslutet i resultatenheter, och dels en analys av Förbundets ekonomi bakåt i tiden.

Dessa dokument samt fullmakt har lagts upp 2023-03-22 på https://jujutsufederationen.se/forbundsstamma/

Revisionsberättelse
Förbundets revisionsberättelsen för 2022 är klar idag 2023-03-23 och finns att hämta på https://jujutsufederationen.se/forbundsstamma/