Svenska Jujutsufederationens senaste styrelseprotokoll från 2018-12-03 är nu upplagt! Du hittar det här!