Lördagen 30 maj hölls Svenska Jujutsufederationen sitt årsmöte, denna gång digitalt. Det blev ett mastodontmöte från kl. 14:00 till nära kl. 21:00, dvs sju timmar långt. Det är säkert bra med digitala möte, men man kan konstatera att det fungerade inte på ett bra sätt för Jujutsufederationen.

Igår, 1 juni, höll styrelsen sitt konstituerande möte över Skype. Den nya styrelsen ser ut enligt nedan.

Isabelle Sarfati – ordförande
Nico Christoforidis – kassör
Johan Pettersson – sekreterare
Cicci Nyström – vice ordförande
Jonatan Dagnå – ledamot
Mikael Bengtsson – ledamot
Anna-Lena Löf – ledamot
Henrik Wendel – suppleant
Berit Hornwall – suppleant 

Vi fastställde även namnen på de olika rådsordförande som suttit sedan tidigare, samt kompletterade med någon ny där det saknades. Vi kommer vid vårt kommande fysiska möte se över råden och rådsordföranden.

Sportrådet – Karl Dahlgren
Domarrådet – Janet Smedberg
Landslaget – Förbundskapten är vakant.
Föreningsrådet – Johan Pettersson.
Ungdomsrådet – Mikael Bengtsson.
Kommunikationsansvarig – Jesper Kedjevåg hjälper till med att lägga upp på webbsidan.
Internationellt ansvarig – Isabelle Sarfati.
Ansvarig Parajujutsu – Roger Berger.