John G gruppbild

Svenska Jujutsufederationen arrangerade ett läger för alla stilar med Kyoshi John B Gage helgen 7-8 mars 2015 för de pengar som överförts från den upplösta Björn Horwalls Minnesfond. Detta var det fjärde lägret med en instruktör från en japansk ju-jutsustil, denna gång i Kalmar.

Kalmar Budoklubb bildades 1965 och firar därför sitt 50-årsjubileum i år. Bertil Eiderhag som var med och bildade klubben närvarade under en del av lägret. Det var ett 60-tal deltagare med under de båda lägerdagarna, flertalet från svenska klubbar, men också ett gäng från Danmark. Den stil som John Gage undervisar i tränas av cirka 10 klubbar i Danmark, och John Gage hade hållit seminarium för dem två kvällar före lägret i Kalmar.

Stilen vi fick prova på heter Nihon Ju-jutsu och har utvecklats i Japan främst under 1950-talet. Stilens grundare heter Shizuya Sato. Sato-senseis far var judoinstruktör för polisen i Tokyo och kände många duktiga och högt graderade instruktörer inom olika budoarter. Genom dessa kontakter kom Sato-sensei att få träna bl a för Kenji Tomiki, som var mycket skicklig i både aikido och judo. Tomiki-sensei var också med att ta fram Goshin jutsu no kata på Kodokan, för att man ville ha ett modernare självförsvar inom judo.

Efter andra världskriget bildades en organisation i Japan för att bevara och sprida japansk budo dels inom Japan, men framför allt för att ge andra länder tillgång till duktiga och högt graderade japanska instruktörer inom olika budoarter. International Martial Arts Federation (IMAF) vilket kallas Kokusai Budoin på japanska, finns idag i ett flertal länder, främst i Europa och Nordamerika. Varje år hålls ett större läger i Europa där man kan få träna för japanska instruktörer i exempelvis aikido, judo, karate, iaido eller Nihon Ju-jutsu.

Stilen Nihon Ju-jutsu är helt organiserad inom IMAF, och inom IMAF Danmark tränas endast detta. I oktober i år kommer det stora Europalägret att vara i Köpenhamn, datumen är 16-18 oktober. Det finns möjlighet att få träna mer för John Gage då, samt att bekanta sig med högt graderade japanska instruktörer i de andra arterna.

John G träning
John Gage är ursprungligen från Detroit, USA, men har bott i Tokyo sedan 1987, och har tränat på Sato-senseis klubb The US Embassy Judo Club sedan dess. Han har varit direkt elev till Sato-sensei till dennes bortgång 2011. John Gage är graderad till 7 Dan och är av IMAF utnämnd till Kyoshi. Han är även Renshi och 5 Dan i Judo.

Sato-sensei har alltid betonat att enkelhet är bra. Stilen är därför logiskt uppbyggd kring ett antal grundtekniker och kata. Det finns en bok som sammanfattar systemet, och den fanns till försäljning under lägret. Efter uppvärmning fick vi prova ett antal förflyttningar och blockeringar. Många av teknikerna inleds med dessa förflyttningar och blockeringar, så det är verkligen basen i träningen. Det finns sex förflyttningar med tillhörande blockeringar, rakt åt sidan vänster och höger med blockeringen vi kallar chudan uchi uke, med steg fram motsvarande vår chudan soto uke, samt med förflyttning snett bakåt med chudan soto uke.

Under lördagen tränade vi Kihon kata 1, som består av 8 angrepp och försvar. Angreppet motsvarar ett slag i magen eller ett knivstick i alla teknikerna i denna kata. De första fyra förflyttningarna med tillhörande blockering upprepas två gånger. I försvaren ingår tekniker som kote hineri, shiho nage, kote gaeshi och ude osae. I denna första kata utgår man från en neutral position med fötterna, eftersom man blir överraskad av angreppet.

Under söndagen låg fokus på Kihon kata 2, som består av 12 angrepp och försvar. I denna kata är det större variation på angreppen, och den som försvarar sig har redan vid försvarets början intagit bra balans genom att stå med den ena foten framför den andra. Försvaren är mer avancerade, och förekomsten av kast ökar. Exempel på tekniker som ingår är tai otoshi och seoi nage. Atemi förekommer men mer begränsat. Även om Sato-sensei tränat karate är det mer fokus på tekniker från aikido och judo, men hela tiden med ett självförsvarsfokus i utförandet.

För att alla skulle hänga med i träningen gjorde vi lite förenklade versioner av ett par tekniker, genom att vi gjorde dem stående istället för sittande. Under lägret fick vi se hur katorna skulle utföras i sin helhet, och kunde då konstatera att vi inte gick in på detaljer som kontrollgrepp eller ceremonierna i katan. John Gage avslutade söndagen med att berätta om stilen och svarade på frågor från deltagarna. Han berättade bl a om hur ju-jutsu tränas i Japan, och att det kan vara svårt att komma dit som västerlänning för en kortare tid och träna. Normalt krävs en personlig introduktion, i vart fall om man vill prova en mer traditionell stil.

Under lördagkvällen gick ungefär hälften av lägerdeltagarna till en av Kalmars kinesrestauranger för att inta buffé. Kontakter knöts alltså även utanför mattan med våra danska vänner, och några av oss fick en möjlighet att ytterligare lära känna John Gage och få veta mer om hans bakgrund.

Även om vi hade många deltagare hade det varit roligt om fler av de stilar som ingår i federationen hade vågat komma till de här lägren som är öppna för deltagare från alla i federationen ingående stilar. Nu var det mest deltagare från Nihon Ju-jutsu i Danmark och Ju-jutsu Kai i Sverige. Det finns dock mer pengar kvar från Björn Hornwalls Minnesfond, avsatta för detta ändamål, så det kommer att bli fler chanser att bekanta sig med andra japanska ju-jutsustilar även de kommande åren. Vill man träna mer för John Gage rekommenderas deras Europaläger i Köpenhamn i oktober.

I samband med lägrets avslutning fick John Gage en present från oss, en liten glaspjäs med belysning, formad av den lokala konstnären Mats Jonasson från Målerås Glasbruk.

Bertil Bergdahl och Ola Johanson