Enligt stadgarna skall vi senast dagens datum, 15 februari, inkomma med valberedningens förslag för de styrelseposter som skall väljas under årsmötet 2021. Vi vill därför meddela att vi tyvärr ännu inte kan presentera ett färdigt förslag. Orsakerna är flera. Framför allt handlar det om dröjande svar från flertalet kandidater gällande om de vill ställa upp för val eller ej. Det har också varit mycket svårt att hitta kandidater som är såväl lämpliga och villiga att engagera sig i Jujutsufederationens styrelse.
 
Vi ber om förståelse för den fördröjning som nu blir. Vi hoppas inkomma med valberedningens förslag senast torsdag 18 februari.
 
 
Med vänliga hälsningar,
Valberedningen genom Sofia Billger
 
Valberedningen, Svenska Jujutsufederationen
André Agentyr (ordf.), Sofia Billger & Kenny Friman