Inför årsmötet kommer valberedningen arbeta med att ta fram förslag till en ny styrelse. Det är viktigt att valberedningen får in bra förslag på lämpliga kandidater.

Till årsmötet i år ska väljas:

Ordförande, väljs på 1 år (Isabelle Sarfatis mandatperiod går ut)
Kassör, väljs på 2 år (Nico Christoforidis mandatperiod går ut)
2 ledamöter (Håkan Linnarsson och Mikael Sehlstedts mandatperioder går ut)
Fyllnadsval på 1 ledamot (Mia Widgren har avsagt sig)
2 suppleanter (Anna-Karin G och Jesper Kedjevågs mandatperioder går ut)
 
Kvarstående ledamöter till årsmötet 2021:
Johan Pettersson
Cicci Nyström
 
2 revisor ( Hans Brännströms och Jörgen Erikssons mandatperioder går ut)    
 
Nomineringar skickas till valberedningens ordförande Janet Smedberg, e-post: janet.smedberg@gmail.com