Vårt nuvarande tillstånd för tävling håller på att löpa ut och vi behöver därför uppdatera våra regelverk. Det nya framarbetade förslaget bygger på att minska trösklar för att lättare kunna arrangera tävlingar och att minska kostnader för arrangören. Med detta finns det en stark förhoppning om att vända den nuvarande trenden med minskande antal tävlingar och tävlingstillfällen.
Då översättning av regler är tidskrävande kommer vi sluta att översätta vissa av våra regelverk och i framtiden förlita oss på JJIF’s internationella regler. Detta avser tävlingsregler för Duo och Newaza.
regelverken finner ni på:
31/5 kommer SvJJF styrelse bjuda in till ett öppet möte där vi avser att gemensamt fatta beslutet om vi ska gå vidare med ansökan med de nya reglerna eller ansökan om en förlängning med våra nuvarande regler. Se sparat inbjudan