Domarrankingen infördes genom beslut av styrelsen för Svenska Jujutsufederationen 2011-04-09.
Rankinglistan skall visa olika domares aktiviteter under pågående säsong. Detta skall underlätta för Domarrådet att belysa kommande arbetsuppgifter, utvecklingsbehov inom domarkåren samt uppföljning av enskilda domares årliga insatser.

För tävlingsarrangörer blir rankinglistan också ett hjälpverktyg, då det kommer att bli en del av och underlätta urvalet av domare till de olika tävlingsarrangemangen.

Rankinglistan i sin enkelhet, bygger på att en domare erhåller 1 poäng för deltagande på sanktionerad nationell eller internationell tävling.

 

Ranking

SvJJF-DomarRanking-2015-2016

SvJJF-DomarRanking-2014-2015

SvJJF-DomarRanking-2013-2014

SvJJF-DomarRanking-2012-2013

SvJJF-DomarRanking-2011-2012

SvJJF-DomarRanking-2010-2011