• Dan Andersson
 • Licens: National A
 • Klubb: Ju-Jutsu Ryu Värnamo
 • Domare sedan 1989
 • Niclas Sjöberg
 • Licens: World A
 • Klubb: Ju-Jutsu Ryu Norrahammar
 • Domare sedan 1999
 • Ledamot i Domarrådet, sedan 2011
 • Emil Gustafsson
 • Licens: World B
 • Klubb: NKC Nybro JJR
 • Domare sedan 1999
 • Ordf. i Domarrådet sedan 2014
 • Jonas Elfving
 • Licens: Continental B
 • Klubb: Umeå Budoklubb
 • Domare sedan 2004
 • Ledamot i Domarrådet sedan 2014
 • Kristoffer Sundström
 • Licens: Continental A sedan 2014
 • Klubb: SKIFT Sollentuna
 • Domare sedan 2004
 • Daniel O. Norrgård
 • Licens: Continental B
 • Klubb: Ju-Jutsu Ryu Jönköping/Ljungby
 • Domare sedan 2008
 • Nico Christoforidis
 • Licens: National A
 • Klubb: Ju-Jutsu Ryu Värnamo
 • Domare sedan 1995
 • Cicci Nyström
 • Licens: Continental B
 • Klubb: NKC Nybro
 • Domare sedan 2004
 • Ledamot i Domarrådet sedan 2015
 • Håkan Arvidsson
 • Licens: Nationell B
 • Klubb: Varberg
 • Domare sedan 2002
 • Jesper Kedjevåg
 • Licens: Nationell B
 • Klubb: Växjö Ju-Jutsu
 • Domare sedan 2011
 • Darko Josifovski
 • Licens: Nationell B
 • Klubb: Ju-Jutsu Ryu Värnamo
 • Domare sedan 2012
 • Peter Wallin
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Gävle Ju-jutsu
 • Domare sedan 2011
 • Zigge Malmgren
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: NKC Nybro JJR
 • Domare sedan 2011
 • Dario Lopez Kästen
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Göteborgs JJK
 • Domare sedan 2010
 • Mike Bengtsson
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Varbergs kampsportsförening
 • Domare sedan 1999
 • Joakim Wallberg
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Nacka Dojo
 • Domare sedan 2011
 • Hamid Zaheri
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Ju-jutsu Ryu Värnamo
 • Domare sedan 2012
 • Sonny Sörqvist
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Karlstad KF Ju-jutsu Ryu
 • Domare sedan 2013
 • Jonas Lund
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Karlstad KF Ju-Jutsu Ryu
 • Domare sedan  2013
 • Sara Svensson
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Jönköping Samurai
 • Domare sedan 2009
 • Zeb Rydberg
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Karlstad KF Ju-Jutsu Ryu
 • Domare sedan 2013
 • Camilla Lund
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Karlstad KF Ju-Jutsu Ryu
 • Domare sedan 2013
 • Jonas Tuutma
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Karlstad KF Ju-Jutsu Ryu
 • Domare sedan 2013
 • Kent Palmqvist
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Kumla Kampsportsförening
 • Domare sedan 2013
 • Christoffer Nordvall
 • Licens: Nationell C
 • Klubb: Kumla KF
 • Domare sedan 2013
 • Michael Kuntz
 • Licens: Continental B
 • Klubb: Nacka Dojo
 • Domare sedan 2002
 • Förbundskapten
 • Janet Smedberg
 • Licens: Continental B
 • Klubb: NKC Nybro
 • Domare sedan 1999
 • Isabelle Serfati
 • Licens: National B
 • Klubb: Järfälla
 • Domare sedan ?
C-domare sedan 2010
 • Dario Lopez-Kästen, Göteborg JJK
 • C-domare sedan 2011
 • Peter Wallin, Gävle Ju-jutsu
 • Zige Malmgre, NKC
 • Joakim Wallberg, Nacka Dojo
 • Hamid Zaheri, Wernamo JJR
 • Sonny Sörqvist, Karlstad Kampsportsförening JJR
 • Jonas Lund, Södra Sandby
 • Zeb Rydberg, Karlstad
 • Camila Lund, Karlstad
 • Kent Palmqvist, Kumla Kampsportsförening
 • Christoffer Norvall, Kumla

 

Nya C-Domare 2013-11-16 

 • Michael Nilsson, Umeå
 •  Mikael Sehlstedt, Obbola
 •  Malin Sehlstedt, Umeå
 •  Karl Dahlgren IKSU Umeå
 •  Roger Grimmer, Örsköldsvik
 •  Maria Hellsten, Örnsköldsvik
 •  Matilda Frycklund, IKSU Umeå
 • Nora Ängebrant,Örnsköldsvik
 •  Amanda Jacobsson

 

Nya C-domare 2014-02-01

 • Anders Antman, Södra Sandby
 •  Sanna Johansson, Linköping
 •  Björn Johannesson, Karlstad
 •  Joakim Östan Riise, Herrljunga

 

C-domare sedan 2015

 • Fredric Sandberg, Samurai
 • Leif Johnson, Södra Sandby
 • Hans Persson, Södra Sandby

  

 


 

D-domare (passiva domare)

D-domare är alla utbildade domare som av olika anledningar för tillfället är passiva.

Om en domare, oavsett behörighet, inte är aktiv som domare under minst 2 år, så blir man automatiskt överförd som passiv domare.

Detta för att Federationen, Domarrådet, tävlingsarrangörer och utländska arrangörer, skall känna till vilka domare som är aktiva.

Att vara aktiv som domare innebär, att man inom 2 år skall ha dömt minst två, lägst nationell, sanktionerade tävlingar. Eller skall man i vart fall inom 2 år deltagit i minst en av Federationen arrangerad fortbildningskurs för domare.

En passiv domare kan aktivera sin status, genom att inom 2 år som passiv domare, delta på minst 2, lägst nationell, sanktionerade tävlingar alternativt en tävling och en fortbildningskurs. Vid tävlingen skall domaren bedömas och godkännas av en utbildningsdomare.

En passiv domare som aktiveras, återgår automatiskt till sin ursprungliga behörighet man hade innan man blev passiv, om aktivering sker inom 10 år från det att man blivit passiv D-domare. Därefter erfordras ny utbildning eller enligt särskild prövning av Domarrådet (vid internationell licens även av JJEU eller JJIF Referee Committees, i normalfallet så krävs det att man börjar om som Cont B när man först är godkänd som Nationell A).

 

Följande domare är behöriga domare, men för närvarande passiva:

 Helena Bergström

 Nationell A passiv sedan 2012-12-01
 Daniel Lind Nationell A passiv sedan 2011-12-31
 Gunnar Hoffsten Nationell B passiv sedan 2010-12-31
 Daniel Eklund Nationell C passiv sedan 2010-12-31
 Linda Lundmark Nationell Cpassiv sedan 2010-12-31
 Martin Ingholt Nationell C passiv sedan 2012-12-31
 Ernst Füsser Nationell C passiv sedan 2010-12-31
 Jonathan Askesjö Nationell C passiv sedan 2010-12-31
   

 

____________________________________________________________

 

Vill Du läsa mer om Domarens roll, regler eller Du som domare behöver några handlingar, så finns lite nyttigt här:

Internationella Domarregler:
JJIF-RefereeRules2007

Protokoll för Domarprestation: 
Protokoll domare JJIF 2.0

Tävlingsprotokoll Newaza:
Ne-Waza Protokoll

PM inför Din domarkurs: 
Inför domarkursen 1.0

Instruktion för arrangör om Domares arvoden:
SvJJF Domararvoden (190304) (PDF)