För varje deltävling utdelas följande poäng till de tävlande utifrån placering:
• 1:a plats: 100 poäng
• 2:a plats: 80 poäng
• 3:e plats: 60 poäng
• 4:e plats: 50 poäng om minst 5 tävlanden
• 5:e plats och nedåt: 2 poäng

Undantag vid färre antal tävlanden i en klass:
• Vid fyra tävlanden erhåller 1:a placeringen 100 poäng, 2:a placeringen 80 poäng, 3:e placeringen 60 poäng, 4:e placering ger 2 poäng.
• Vid tre tävlanden erhåller 1:a placeringen 100 poäng, 2:a placeringen 80 poäng och 3:e placeringen 2 poäng.
• Vid två tävlanden som avgörs i bäst av tre matcher, erhåller 1:a placeringen 100 poäng och 2:a 50 poäng om denne vunnit en match, annars 2 poäng.

Vid hopslagning av klasser:
Poäng utdelas i den klass som den tävlande har startat i. För klass där ingen motståndare funnits erhålls deltagarpoäng (2 poäng).

Placeringen i ligan bestäms i av:
1) antalet poäng, därefter av
2) antalet förstaplaceringar, därefter av
3) antalet andraplaceringar, därefter av
4) antalet tredjeplaceringar och slutligen av
5) poängskillnad totalt i samtliga genomförda matcher, därefter
6) delas placeringen av de tävlande

En tävlande som enbart har deltagarpoäng kan ej bli slutsegrare.

Läs mer om Svenska Jujutsuligan här.