Nyheter

SvJJF vill skapa trygga idrottsmiljöer!

Händelser under senaste tiden har blottat behovet av att förstå och respektera idrottens värdegrund. Det är något som är mycket viktigt för att vår idrott ska kunna utvecklas och få en sund tillväxt. Styrelsen arbetar nu med en översyn av de krav vi ställer på...

läs mer

Ansökan om Elitidrottsstipendium 2021/22

RF | För dig som tävlar på hög nivå och samtidigt studerar är det nu hög tid att ansöka om årets stipendium.   Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och...

läs mer

Tävlingsengagemang genom våra distrikt

Sedan förra året har vi arbetat för mer lokalt tävlingsengagemang genom våra distrikt. Arbetet har fått stå tillbaka p.g.a. pandemin men är planerat att fortsätta med ny fart när förutsättningarna tillåter det. Klubbarna inom ett distrikt uppmuntras att samarbeta...

läs mer

Uppdaterade newaza-regler. Lämna feedback på utkast t.o.m. 3/4

I somras släppte JJIF en serie av reviderade regler för Fighting, Duo och Newaza. Vi har redan publicerat förslag på uppdatering för Fighting och duo och vi är därför nu vid vårt uppdaterade regelverk för Newaza. Feedback och deadline Förslag på ändringar kan göras...

läs mer
Landslaget i jujutsu samlas digitalt

Landslaget i jujutsu samlas digitalt

JUJUTSU | Pandemin fortsätter att påverka idrotten i allra högsta grad. När den nygamla ledningen för jujutsun samlade sitt landslag för första gången så skedde det delvis via videokonferens.   I början av året stod det klart att Rob Haans gjorde...

läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2021. Enligt stadgarna skall vi senast den 15/2 tillställa inom SvJJF:s röstberättigade föreningar och styrelsen valberedningens förslag  för de styrelseposter som skall väljas under årsmötet 2021. Vi vill därför meddela att vi tyvärr ännu...

läs mer

1ST JJIF WORLD E-TOURNAMENT DUO SYSTEM

We are happy to send you in outlines of the FIRST JJIF World eTournament from 21. -27. March 2021 this edition will be for Ju-Jitsu Duo System of all age divisions [U8 – Masters +35Y.]   We run Categories for Beginners and Advanced! The registration...

läs mer

Preliminär röstlängd inför SB&K:s årsmöte 2021

SB&K genomför digitalt årsmöte den 27 mars 2021 klockan 10:00. Föreningar som är upptagna i röstlängden har möjlighet att anmäla ombud med rösträtt till stämman.   Röstlängd Anger antalet röster som en förening har på stämman. I röstlängden upptas de...

läs mer

Information från valberedningen

Enligt stadgarna skall vi senast dagens datum, 15 februari, inkomma med valberedningens förslag för de styrelseposter som skall väljas under årsmötet 2021. Vi vill därför meddela att vi tyvärr ännu inte kan presentera ett färdigt förslag. Orsakerna är flera. Framför...

läs mer

Årsmöten för distrikten 2021

SB&K | Under februari och mars genomför distrikten sina årsmöten. Här har ni alla aktuella datum.   Samtliga årsmöten kommer att genomföras digitalt. Mer information om detta, och hur ni deltar, finns i respektive distrikts kallelser. En karta med...

läs mer

Regelmöte på måndag 15 februari

Vi vill påminna om regelmötet på måndag 15 ferbuari kl 20:00–21:00. Mötet sker via Google Meet. Vi förlänger tiden för att lämna synpunkter fram tills söndag 14 februari kl 24:00. Se tidigare inlägg gällande presentationen av regelförslag. Följ denna länk till...

läs mer

Ansökan om LOK-stöd för hösten 2020

RF | LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.   Förkortningen LOK står...

läs mer

Medlemsavgift, träningsavgift och försäkringsavgift

SB&K får många frågor kopplade till medlemsavgifter, träningsavgifter och försäkringsavgifter. Nedan beskrivs i korthet vem som beslutar om avgifterna och vad som skiljer dem åt.   Idrottsförening (IF) För att bli medlem i en förening betalar varje person en...

läs mer

Kallelse till årsmöten 2021

Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt dess underförbund kallar härmed till årsmöten, i stadgarna även kallat förbundsstämmor.   Kallelsen innehåller datum och klockslag för samtliga 19 årsmöten. Dessa kommer att hållas digitalt via plattformen Easymeet...

läs mer

Kalender

Inga evenemang hittades

Ladda hem vår folder