Jujutsufederationen kommer att hålla sitt årsmöte/förbundsstämma söndagen 13 mars 2022, kl 10.00

Kallelse hittar ni här – övriga dokument kommer att läggas upp löpande.

Förbundsstämman kommer även denna gång att hållas via digital platform.

För mer information och anmälan om deltagande, hänvisar vi till SB&Ks informationssida.

Varmt välkomna!