Karlstad kampsportförening anordnade ett läger i sportjujutsu den 4-5 november på Fröding Arena i Karlstad.
Fokus på detta läger var att träna sport-jujutsu samt hur går en tävling till för dom yngsta barnen?
Flera klubbar har funnit att flertalet yngre barn har inte fått möjligheten till att tävla pga pandemins effekter och med detta läger ville KKSF skapa förutsättningar för de yngsta deltagarna att ta det första steget till att börja tävla. För de som har tävlat var fokus på teknikträning och sparring.
Instruktörerna Adam Billger och Ella Jakobsen genomförde lägret i högt tempo med fokus på teknik samt sparring. Man tittade på moment som kan uppstå under en tävling och hur kan man då agera för att nå framgång. För de yngsta deltagarna fokuserade instruktörerna på teknik och rörelse.
Klubben uppfyllde ytterligare ett mål med detta läger och det var att börja använda smoothcomp som verktyg för att anordna framtida läger och tävlingar.

Lägret var en väldigt uppskattat från alla deltagare och tydliga önskemål framfördes till KKSF att de skall planera för framtida läger och tävlingar.
”Perfekt arena för tävling och bra anordnat” var kommentarerna.

52 deltagare deltog från följande klubbar.

  • Karlstad kampsportförening (KKSF)
  • Kumla kampsportförening
  • Dynamix Köping Idrottsförening
  • Budoklubben Shindo
  • Nacka Dojo IF

 

Anders Olsson
Karlstad Kampsportsförening