En av vår idrotts större profiler, Hans Greger, har lämnat oss efter en tids sjukdom meddelar Svenska Ju-jutsuförbundet via sin hemsida.  

Det arv Hans Greger lämnar efter sig för vår idrott finns för evigt inristad i vår historia. En historia av stor idrottslig betydelse och omfattar bland annat 25år som ordförande för vad som idag är Svenska Jujutsufederationen. Men betydelsen av hans arv sträcker sig även bortom våra gränser då Hans Greger var en av grundarna för Europiska Jujutsu Förbundet som i sin tur lagt grunden för den internationella verksamhet som finns inom vår idrott idag.  

Utöver sin tid i federationen var Hans Greger stilchef och ordförande för Svenska Ju-jutsuförbundet (stilorganisation för Ju-jutsu kai) som är Sveriges största jujutsu stil.  

För sina insatser för vår idrott har Hans Greger tilldelats både Svenska Budo & Kampsportsförbundets hederspris samt Riksidrottsförbundets högsta förtjänsttecken. 

Tack för allt du gjort för vår idrott, vila i frid. 

Svenska Jujutsu Federationen