Jujutsu Hall of fame

 

Martin har varit en central jujutsu-profil, och en var en gång en utövare av yppersta klass, och som ledare varit en viktig del i jujutsuns framskjutna utveckling på senare år. Martin var en av de som låg bakom att en ny generation jujutsuutövare kom fram och skövlade internationella framgångar.

– Det är givetvis väldigt roligt att bli uppmärksammad på detta sätt. Att få en plats i Hall of Fame där flera av de allra största ju-jutsuprofilerna finns med känns väldigt hedrande. Jag tycker nog ändå att det är ännu roligare att flera av de som tävlade under min tid i landslagsledningen har tagit plats i Hall of Fame för sina fantastiska prestationer, säger Ingholt.