De som är intresserade att följa SvJJF årsmöte live har möjligheten att göra detta via Microsoft Teams, då vi vill ge så många som möjligt chansen att deltaga på mötet.

Deltagare som deltar utan rösträtt kommer i mån av tid att ges möjligheten att yttra sig under mötet men kommer att prioritera röstberättigade ombud.

 

Svenska Jujutsu Federationen har bjudit in dig till ett Microsoft Teams-möte:

Möteslänk: SvJJF årsmöte forts | Microsoft Teams | Snabbmöte-anslutning

 
Streamen klockan att starta 09.00 på lördag där vi inleder med att köra några test röstningar innan vi startar mötet klockan 10:00,
 
var vänlig att namnge dig i mötet med namn och den förening du tillhör.