Bakgrund

Svenska Jujutsufederationen består hösten 2011 av cirka 150 klubbar som tränar 40 olika stilar av Jujutsu. Den största stilen, Ju-jutsu Kai, har 70 klubbar som är medlemmar i SvJJF. Det finns några stilar med ett 10-tal klubbar, och några stilar med bara en eller ett par klubbar.

Sedan Svenska Jujutsufederationen (fd Ju-jutsusektionens) omorganisation hösten 1998 har en stor del av Federationens tidigare uppgifter överförts till stilarnas egna organisationer. Det gäller bl a graderingar, instruktörsutbildning och huvuddelen av lägerverksamheten. Kvar i Federationens regi finns bl a huvuddelen av tävlingsverksamheten, som därigenom också fått en allt större betydelse i Federationens olika arbetsområden. Det är dock bara ett fåtal av Federationens stilar som bedriver tävlingsverksamhet enligt de regler som Ju-jitsu International Federation (JJIF) har fastställt. För att klubbar från övriga stilar skall finna det meningsfullt att tillhöra Svenska Jujutsufederationen ska det om möjligt finnas andra aktiviteter än tävling att samarbeta kring. Ett utbyte mellan stilarna ska om möjligt ske om de olika stilarna har intresse för det. Övriga stilar ska också erbjudas möjlighet att ta del av de officiella tävlingssystem som finns.

Det är klubbarna som är medlemmar i Federationen och inte de olika stilorganisationerna. Vissa stilar är också så små att de inte har några egentliga stilorganisationer. För att Federationen skall kunna bli det samlande paraplyet för all Jujutsu i Sverige, bör dock Federationen vara medveten om de stilar som finns, och sträva mot ett gott samarbete med alla stilar och stilorganisationer.

Ett viktigt del i detta arbete är därför att löpande kartlägga vilka stilar som finns, vilka klubbar som tränar vilken stil, samt vilka kontaktpersoner som finns för de olika stilarna. Det är också viktigt att Federationen löpande främjar åtgärder som är till gagn för alla klubbar oavsett vilken inriktning av Jujutsu de valt att träna.

 

Arbetsuppgifter

Stilsamordnaren har bl a följande uppgifter i SvJJF:

 • Kartlägga vilka stilar som tränas inom Federationen och förteckna dessa
 • Tillse att förteckningen finns med på Federationens hemsida
 • Kartlägga vilka klubbar som tränar vilken stil/vilka stilar
 • Tillse att förbundskansliet får uppgift om klubbarnas stiltillhörighet
 •  Upprätta och löpande hålla aktuell en lista över kontakter till stilarna
 • Informera stilarnas kontakter om sin existens
 • Informera stilarnas kontakter om vad Federationen kan erbjuda
 • Informera stilarnas kontakter om de officiella tävlingssystemen
 • Ta initiativ till samarbete mellan stilarna, exempelvis i utbildningsfrågor, lägerverksamhet, tävlingar m m
 • Om möjligt kartlägga de Jujutsuklubbar och stilar som inte tillhör SvJJF/SB&K
 • Vara ”sakkunnig” om de olika Jujutsustilar som tränas i landet
 • Löpande informera styrelsen om vilka åtgärder som vidtas och i övrigt stå till styrelsens förfogande i frågor om olika stilar i Federationen