Som domare får du följa matchen från närmaste möjliga håll. Du får dessutom en chans att lära dig mer om sporten samtidigt som du bidrar till svensk jujutsus framgångar. För utan domare, inga tävlingar och i förlängningen inga svenska mästerskapsmedaljer.

Domarna arbetar i team, minst två och två, vilket ger bra stöd och ökad chans till lärande. Domarnas huvuduppgifter är att döma matcher och att hålla tävlingen igång. För barntävlingar tillkommer även uppgiften att se till att barnen får en positiv tävlingsupplevelse. Våra domarutbildningar lär ut detta och planerade utbildningar annonseras löpande kalendern.

 

Domarlicenser

Tabellen nedan visar domares behörighet att döma på olika nivåer utifrån licens.

 KlubbtävlingBarntävling*RegionstävlingNationell tävlingSM**
D-domareSD / BD
C1-domareSD / BDSDSD (minoritet)(I undantagsfall som SD)
C2-domareSD / BD / MDSD / BDSD / BDSD / BD
B-domareSD / BD / MDSD / BD / MDSD / BD / MDSD / BD / MDBD
A-domareSD / BD / MDSD / BD / MDSD / BD / MD / ÖDSD / BD / MD / ÖDSD / BD / MD / ÖD
Newaza 1SD / BD / MDSD / BD / MDSD / BD / MDSD (minioritet) / BD
Newaza 2SD / BD / MDSD / BD / MDSD / BD / MDSD / BD / MD

SD – Sidodomare, BD – Bordsdomare, MD – Mattdomare, ÖD – Överdomare

* För barntävlingar finns särskilda anpassningar för tävlingsnivåerna Klubbtävling, Regionstävling med två-domarsystem och vid Nationell tävling. Se tävlingsreglerna för mer information.

** Vid SM kan särskilda uttagsregler med avsteg från ovanstående tillämpas. En större hänsyn kan tas till personlig lämplighet.

Domare med giltig internationell licens skall om annat inte angivits anses inneha den högsta nationella nivån inom den tävlingsgren som den internationella licensen gäller.

 

Organisation av domare

Domarrådet ansvarar för organisation av domarna i Sverige. Mer info och kontaktuppgifter om Domarrådet finner du här.

 

Domarutbildningar

Att gå en domarutbildning

Vi har två instegs-utbildningar:

 1. C1-utbildning för Fighting och Duo
 2. Newaza-1-utbildning

Vardera av dessa utbildningar tar 6 timmar och arrangeras vanligen på eftermiddagen dagen innan tävling. Kostnaden är 1500 kr och då ingår skjorta, slips/sjal samt kursmaterial. Övriga utbildningar kostar 500kr. I flera distrikt kan man dessutom få bidrag genom SISU för kurskostnaden.

Alla utbildningar har både teoretiska och praktiska moment. I teorin fördjupar vi oss vanligen i olika delar av reglerna med diskussioner gällande regeltolkningar utifrån vad som händer på mattan. Praktiken utgörs vanligen av att kursdeltagarna får döma matcher tillsammans med mer erfarna domare.

 

Efter domarutbildningen

Efter att du gått kursen kommer du bli inbjuden till vår facebookgrupp, så det är bra om du har ett facebook konto. I domargruppen utannonseras kommande tävlingar och där kan man även anmäla sig som domare till dessa. Sedan är det bara att vara så aktiv som man bara önskar. Ett normalt tävlingsår i Sverige erbjuder 8 tävlingar varav de flesta är öppna även för nyblivna domare.

Vid tävlingar ansvarar domare/mattchef för att  göra en utvärdering och ge dig personlig feedback. Detta för att du ska kunna utvecklas som domare och för att avgöra när det är dags för vidareutbildning.

 

Krav för att bli domare

Först och främst krävs det kännedom om våra tävlingsregler. Vanligen får man det genom erfarenhet som tävlande, tränare, coach eller funktionär. Erfarenhet är dock inget krav för att bli domare eftersom grundläggande regelkunskap ingår i våra utbildningar.

Är du engagerad och intresserad är steget till att bli domare inte långt. Domarrådet arrangerar årligen ett antal utbildningar runtom i landet.

 

Domarutbildning Fighting och Duo

C1-domarutbildning (“Barn- & ungdomsdomare”)

C1-domarutbildningen är den första kursen i steget mot att döma på Regionstävlingar och Nationella tävlingar. Avslutad domarkurs ger deltagaren behörighet C1 i tre år.

 • Krav för deltagare: Minst 16 år fyllda
  • Förkunskap: God teoretisk kunskap om regler och tävlingsstruktur.
  • Kursavgift: 1500 kr (inkluderar officiell skjorta, slips/sjal och slipsnål, 500kr för Newaza domare).
  • Kurstid: Ca 6 timmar teori med teoriprov samt praktik som domare tills godkänd praktisk nivå har uppnåtts.
  • Utbildare: Särskilda utsedda C1-domarutbildare

 

C2-domarutbildning (“Regionsdomare”)

C2-domarutbildningen är den första påbyggnadsutbildningen vilket ger behörighet för domaren att deltaga som bordsdomare samt SD vid större tävlingar. Avslutad domarkurs ger deltagaren behörighet C2 i tre år.

 • Förkunskapskrav: C1 domare med två tävlingar med bedömning på 6.5 inom loppet av två år ) samt rekommendation från behörig domare att bli evaluerad.
  • Kursavgift: 0 kr
  • Kurstid: Ca 2 timmar självstudier med prov och praktik tills godkänd praktisk nivå har uppnåtts.
  • Kursutbildare: Samtliga A-domare

 

B-domarutbildning (“Nationell domare”)

B-domarutbildningen är en påbyggnadsutbildning med inriktning mot rollen som mattdomare och att döma vid större sammanhang.

 • Deltagare: Minst 18 år fyllda
  • Förkunskap:  C2 domare med minst ett års erfarenhet som domare. Blått vuxen bälte i Jujutsu eller Newaza (ca 3 år träningserfarenhet) samt rekommendation från domarrådet att gå B-kursen.
  • Kursavgift: 500 kr
  • Kurstid: 4-6 timmar teori med teoriprov samt praktik som mattdomare tills godkänd praktisk nivå har uppnåtts.
  • Utbildare: Särskilda utsedda B-domarutbildare.

 

A-domarutbildning (“Elitdomare”)

A-domarutbildningen är en påbyggnadsutbildning med inriktning mot rollen som överdomare, utbildare för D- och C2 domare samt att döma vid våra största tävlingar.
• Deltagare: Minst 18 år fyllda
• Förkunskap: B domare med två tävlingar med bedömningen 7.5 inom loppet av ett år samt rekommendation från domarrådet att gå A-kursen.
• Kursavgift: 500kr
• Kurstid: Ca 4-6 timmar teori med teoriprov samt praktik som mattdomare tills godkänd praktisk nivå har uppnåtts.
• Utbildare: Särskilda utsedda A-domarutbildare.

 

Domarutbildning Newaza

Newaza1-domarutbildning (“regionsdomare”)

• Newaza-domarutbildningen är den första ingångs utbildningen för att döma Newza.
• Deltagare: minst 18 år fyllda
• Förkunskap: Blått vuxenbälte i Newaza eller Jujutsu  (ca 3 år träningserfarenhet).
• Kursavgift: 1500kr (inkluderar officiell skjorta, slips och slips nål, 500kr för c1 domare)
• Kurstid: ca 4-6 timmar teori med teoriprov samt praktik som tills godkänd praktisk nivå har uppnåtts.
• Utbildare: Särskilda utsedda Newaza1-domarutbildare.