Författare: Johan Pettersson

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2021. Enligt stadgarna skall vi senast den 15/2 tillställa inom SvJJF:s röstberättigade föreningar och styrelsen valberedningens förslag  för de styrelseposter som skall väljas under årsmötet 2021....

Läs mer

Information från valberedningen

Enligt stadgarna skall vi senast dagens datum, 15 februari, inkomma med valberedningens förslag för de styrelseposter som skall väljas under årsmötet 2021. Vi vill därför meddela att vi tyvärr ännu inte kan presentera ett...

Läs mer

Nytt datum för årsmötet – 20 mars

Svenska Jujutsufederationen har fått ett nytt datum för vårt årsmöte. Årsmötet genomförs digitalt 20 mars kl. 10 – 14. Vi har börjat lägga upp årsmöteshandlingar på årsmötessidan. Vi kommer löpande lägga upp handlingar...

Läs mer

Jujutsufederationens årsmöte 2021

Jujutsufederationens årsmöte kommer hållas digitalt lördag 13 mars kl. 10:00. På årsmötet genomförs bl a val av styrelse, beslut om verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2020, verksamhetsplan och budget för 2021 och beslut...

Läs mer

Jujutsu VM 2018

Skrivelse Skuld till JJIF (Ju-Jitsu International Federation) VM 2018 Den slutliga ekonomiska sammanställningen från JJIF inkom till SvJJF (Svenska Jujutsufederationen) i juni 2020 pga bristande handläggning från JJIF. I...

Läs mer

Valberedningen

VALBEREDNINGEN Valberedningens arbete är igång och uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till förbundsstyrelsen. Så här ser nuvarande förbundsstyrelse ut: Ordförande Isabelle Sarfati vald till 2021 Vice ordförande...

Läs mer

Reviderad Verksamhetsplan och Budget 2020

Det digitala årsmötet 30 maj beslutade att bordlägga Verksamhetsplanen och Budgeten 2020 och samtidigt ge styrelsen i uppdrag att arbeta om de samma. Den reviderade verksamhetsplanen och budgeten skulle föreläggas...

Läs mer

Har din förening rätt försäkringsskydd?

Som medlem i RF har alla föreningar RF Föreningsförsäkring Bas. I den ingår bl a försäkring för ansvar, förmögenhetsbrott, rättsskydd men INTE för egendom. För er som har en egen föreningslokal så kan det vara klokt att se över...

Läs mer

Ny styrelse

Lördagen 30 maj hölls Svenska Jujutsufederationen sitt årsmöte, denna gång digitalt. Det blev ett mastodontmöte från kl. 14:00 till nära kl. 21:00, dvs sju timmar långt. Det är säkert bra med digitala möte, men man kan...

Läs mer

Olika stilar

Nu i Cornatider med mindre aktivitet tänkte vi oss ett inslag med att på vår webbsida presentera alla jujutsustilar som finns inom Jujutsufederationen.   Vi vill att ni från de olika stilarna skriver en kort text och...

Läs mer

RF:s Coronaenkät

RF går ut med en enkät som de vill ha svar på. I enkäten svarar du på frågor om föreningens frånfall av ekonomi mm. Du loggar in på er IdrottOnline sida och klickar på Enkäter i övre menyn. Det är bra att så många som möjligt...

Läs mer

Jujutsu i Coronatider

För många föreningar är detta nog den värsta krisen som vi varit med om för vår jujutsuträning. I många föreningar är man orolig för om medlemmarna kommer tillbaka när träningen kan startas upp igen, en del föreningar oroar sig...

Läs mer

Årsmöte

Jujutsufederationens årsmöte skulle hållits 21 mars. Vi följde SB&K:s beslut och ställde in (flyttade fram) vårt årsmöte. SB&K har inte bestämt datum för årsmöte utan avvaktar. Under tiden undersöker SB&K...

Läs mer

Info från valberedningen

Inför årsmötet kommer valberedningen arbeta med att ta fram förslag till en ny styrelse. Det är viktigt att valberedningen får in bra förslag på lämpliga kandidater. Till årsmötet i år ska väljas: Ordförande, väljs på 1 år...

Läs mer

Årsmöte

Vi har börjat lägga upp årsmöteshandlingar inför Svenska Jujutsufederationens årsmöte 21 mars. Du hitta dessa här!

Läs mer

Styrelsemöte

Protokollet från styrelsemötet 7 oktober är nu upplagt! Federationsstyrelsens protokoll

Läs mer

Nyheter

Tänk på att när ni haft ett läger, tävling eller någon annan intressant aktivitet vill vi gärna ha ett reportage med någon bild som nyhet på federationens webbsida. Skicka informationen till kontakt@jujutsu.se.

Läs mer

Årsmöte

Årsmötessidan har uppdaterats med en preliminär röstlängd och resultat 2018-12-31. Kontrollera att er förening är med i röstlängden. Ni ska ha rapporterat medlemsantal och betalt medlemsavgiften senast 2019-01-31 för att ha...

Läs mer

Styrelsemöte

Styrelsens protokoll från mötet 2019-01-07 är nu upplagt. Du hittar det här!

Läs mer
  • 1
  • 2

Kalender

Inga evenemang hittades

Ladda hem vår folder